Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Postoj v neistých časoch

Autor Filip Simko, Zverejnene mar 22, 2020

Postoj jednotlivca v neistých časoch je veľmi dôležitý. Na príbehu dvoch väzňov apoštola Pavla a Sílasa sa môžeme veľa naučiť o dobrom postoji v neistých časoch.