Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Konanie v neistých časoch

Autor Filip Simko, Zverejnene mar 29, 2020

Konanie jednotlivca v neistých časoch je veľmi dôležité. Na príbehu apoštola Pavla na mori v búrke sa môžeme veľa naučiť o dobrom konaní v neistých časoch.