Všetci to poznáme – príbeh malého Ježiška. Uloženého v jasličkách, ovinutého plienočkou. Aké roztomilé. Malý Ježiško rozcíti naše srdcia a my Mu za odmenu zaspievame koledu, aby sladko spinkal. Rok za rokom si už niekoľko generácií pripomíname tento známy príbeh, ktorý sa hlboko vryl do našej mysle. Ešte tu máme aj príbeh Veľkej noci a Ježišovo ukrižovanie – no tam už zachádzame do témy našich hriechov, a preto sú Vianoce pre nás vítanejšie. Tam to máme ešte v rukách my. Ježiško spinká, my si navodíme vianočnú atmosféru, napečieme, navaríme, vyzdobíme a pokiaľ sa podarí, v určitom čase nasadíme na tvár úsmev a do rodiny aspoň na chvíľu  nastolíme pokoj. Lebo veď Vianoce sú predsa šťastné, veselé a pokojné. Pár dní akejsi nostalgie a všetko sa vracia do zabehnutých koľají. Vianočné vône odznejú, stromček pomaly opadáva a aj malý spiaci Ježiško sa kdesi vytratí. A čo my? Vykročíme plní odhodlania, predsavzatí, zámerov a plánov do nového roka. My to dáme, my to zvládneme. Tento rok určite! Rozbehneme sa, no kdesi na ceste zisťujeme, že nám dochádza dych. Potrebovali by sme pomoc. Lákavé ponuky sú všade naokolo – zázračná bylinka, tabletka na všetko, liečiteľ, horoskop, červené stužky na ochranu, alkohol… Niektorí sa dajú zlákať, iní nie. Niekomu ani nenapadne pomoc od Ježiša, iní prichádzajú na kolenách a prosia. No v našej mysli máme zakorenenú vieru. Vieru v malého Ježiška pod stromčekom, ktorý ticho spí. Môže nám tento malý Ježiško naozaj pomôcť? Môže vypočuť našu modlitbu? Je dostatočne schopný a mocný? Vie o mne? Pozná ma? Môžeme tomu „bábätku” zveriť náš život?

Malý Ježiško vyrástol. Medzičasom stihol ľuďom ukázať závan neba, naučiť ich mnohému – zomrel na kríži za každý náš hriech, porazil chorobu, trápenie, závislosti, samotu, hnev, smrť… Stal sa absolútnym víťazom nad všetkým. Otvára nám svoje srdce a je pripravený nám slúžiť. Je absolútne schopný a mocný vyriešiť každý jeden náš problém, naplniť našu prázdnotu, rozveseliť náš smútok, presvetliť tmavé kúty v našom srdci, uzdraviť chorého z akejkoľvek choroby, vyslobodiť zo závislosti, priniesť pokoj a radosť – nielen počas Vianoc.

On je Spasiteľ – Záchranca, Kristus – Vykupiteľ, Pán a Kráľ  – no zároveň je náš Priateľ. Ten, ktorý nás miluje a pozná nás. Ten, ktorý sa túži o nás starať. Ten, ktorému sa nemusíme báť zveriť svoj život, svoje plány. Ten, ktorý nám je blízko v každej chvíli. Priateľ v čase i nečase!

Je však aj toto poznanie hlboko zakorenené v našej mysli a v našom srdci? Keď prichádzame na kolenách, keď slávime Vianoce, keď žijeme náš bežný život doma, v práci, s priateľmi – je Ježiš v našom srdci stále len bábätkom alebo je mocným Pánom a Priateľom?

Anjeli jasne vedeli, kto prichádza na svet. Napriek tomu, že Ježiš prišiel ako bábätko, zvestovali príchod Pána:

“…lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom.” (Lukáš 2, 11)

Milovaní, prajeme vám krásne a pokojné, šťastné a veselé 🙂 Vianoce. Nie len „na oko”, ale skutočne. Nie len pri spomienke narodenia malého Ježiška, ale v prítomnosti nášho milovaného Kráľa.

Lucka