Na prahu nového roku chceme očakávať, čo dobré nám v ňom Pán Boh nadelí.

Túžime vidieť Jeho požehnanie v našich životoch. Túžime nechať sa Ním premieňať každý deň. Chceme byť viac závislí na Jeho vedení. Chceme Ho viac spoznávať každý okamih nášho života. Túžime nechať sa zaplaviť Jeho dobrotou. Byť plní Jeho Svätého Ducha.

Potrebujeme byť posilnení Jeho mocou. Stáť pevní v Kristovom víťazstve. Milovať ako miluje On. Plniť Jeho vôľu…

Potrebujeme Ťa, Ježiš, aj v roku 2021…

Potrebujem Ťa, Ježiš,

pokorne vyznávam, že už nemám síl

Potrebujem Ťa, Ježiš,

keď svet mi zastiera pohľad na Teba

Potrebujem Ťa, Ježiš,

lebo bez Teba, ja nie som ničím

Ty sám mi stačíš,

v Tvojej láske všetko mám

Ja už nič viac nehľadám,

lebo viem, v Tebe všetko mám…

Celú pieseň Potrebujem Ťa, Ježiš zoskupenia PiarMusic nájdete na YouTube.

Zuzana