V Biblii majú mená svoj špecifický význam. Ľudia niesli meno podľa toho, čo ich charakterizovalo – kým boli. Meno vystihovalo svojho nositeľa. Buď ho ľudia dostali pri narodení (tak ako i dnes), alebo im dal Boh nové meno počas ich života.

Aj Boh má svoje meno, určené podľa podstaty Jeho bytia. Podľa Jeho charakteru, podľa toho, kým je.

Doba, ktorú teraz všetci zažívame, nám prináša rôzne situácie. Niektorí sú šťastní, že nemusia do školy, do práce, že môžu byť doma a chodiť viac do prírody. No veľká časť ľudí zažila aj nepriazeň situácie a jej dopady na vlastnej koži. Strach, smútok, žiaľ, strata blízkeho človeka, strata finančnej istoty, úzkosti, negatívne správy z každej strany… Je toho akosi priveľa. Náš Boh o tom všetkom vie. Je až priveľmi osobný (niekedy viac, ako by sme chceli :)). Pozná naše prežívanie, naše emócie, naše myšlienky, pozná aj naše tajomstvá – tie, ktoré si zamkýname v srdci, aby ich nik nevidel, ale i tie, ktoré sa iným slovom volajú hriechy, zranenia a bolesti. Túži nám pomôcť, odpustiť, uzdraviť nás… Pozná aj to, koľko máme vlasov na hlave, pozná naše MENO a pozná aj náš hlas, keď na Neho voláme.

Aj Boh má svoje meno. Meno, na ktoré môžeme zavolať, keď potrebujeme pomoc.

V Žalme 124, 8 sa píše: „Naša pomoc je v MENE Hospodinovom, ktorý učinil nebo i zem.” Naša pomoc je v mene – charaktere, podstate toho, kým Boh je.

Boh sa dáva ľuďom poznať v rôznych menách. Zjavuje nám svoj rôzny charakter, v ktorom môžeme nájsť pomoc. Meno, na ktoré sa môžeme spoľahnúť, ktoré chce byť pre nás osobné, ktoré chce pomôcť tam, kde to najviac potrebujeme.

Meno  JAHVE – ten, ktorý je, ktorý existuje. Toto meno vystihuje plnosť Jeho bytia. Existenciu samu v sebe.

 

A kým teda je?

JAHVE JIREH – Boh, ktorý zabezpečí. Postará sa.

JAHVE NISSI – Boh je moja zástava, môj víťazný prápor, moje víťazstvo v každej situácii.

JAHVE RAFFA – Boh je lekár, ten, čo uzdravuje (aj keď skolí pandémia).

JAHVE SAVAOT – Pán Boh zástupov (vidí aj situáciu v krajine a spoločnosti).

JAHVE SIDKENU – Pán je naša spravodlivosť (aj keď sa nám zdá, že život hrá proti nám a nie je fér).

JAHVE SHALOM – Pán je pokoj.

JAHVE ROI – Pán je môj pastier.

EL EMETH – Boh pravdy.

JAHVE TSURI – Pán je moja opora.

EL NEHKUMAH – Boh všetkej útechy.

JAHVE UZZI – Pán je moja sila.

JAHVE ORI – Pán je moje svetlo.

EMANUEL – Boh s nami.

ABBA – Otec.

PARAKLETOS – Tešiteľ.

(Vykupiteľ, Boh spásy, Učiteľ, Slovo, Vzkriesenie a Život, Kristus, Chlieb života, Svetlo sveta, Alfa a Omega….)

Milovaní, Boh volá po mene mňa aj teba (Izaiáš 45,3). Poďme Ho aj my volať Jeho menom. On sa nám chce dať spoznať, chce nám pomôcť. Na ktoré z Jeho mien potrebuješ dnes zavolať? Do akej situácie Ho potrebuješ pozvať, aby ti pomohol?

 

P.S.: Názvy mien boli použité z knihy Ja Som, 40 dôvodov, prečo dôverovať Bohu od Diane Storz 🙂

Lucka