Predstava Boha, ktorý je od ľudí vzdialený niekde ďaleko v nebi, nie je Biblická. V Novej a aj v Starej Zmluve vidíme, ako sa Pán Boh skláňa k človeku a vstupuje s nami do vzťahu. V sérii Medzi nebom a zemou sa pozrieme na to, čo Pán Boh robí pre nás a bližšie si rozoberieme prvé tri Božie prikázania.

  1. Zmluvy
  2. I. prikázanie
  3. II. prikázanie
  4. III. prikázanie
  5. Krstná zmluva

10 Božích prikázaní a suma zákona