Symbolom tohtoročného Národného týždňa manželstva je záchranné koleso. Koleso, ktoré je potrebné hodiť, keď sa členovia posádky začnú topiť. Rozmýšľala som nad tým, koľkokrát a akým spôsobom bolo záchranné koleso hodené nášmu manželstvu. Napriek tomu, že sme neprežili veľké kritické obdobia, aj my sme sa občas topili a potrebovali pomoc.

Keď sme vstupovali do manželstva, sľubovali sme si, že budeme pri sebe stáť v dobrom aj zlom. Zo začiatku to bolo fajn, avšak časom sme podvedome začali vzájomne očakávať, že práve ten druhý bude pri mne stáť o čosi viac ako ja pri ňom. Že ten druhý bude napĺňať moje očakávania, a tým mi samozrejme bude prejavovať lásku. Obojstranná opora sa stala jednostranným očakávaním. Žiaľ nereálnym. Naše vzájomné očakávania od toho druhého nedostávali svoje naplnenie a to nás často viedlo k sklamaniu, hnevu, kritike toho druhého a niekedy aj k tichej domácnosti. Egoizmus si bral svoju daň. Pamätám si na moment, keď som rozhorčená a tiež sklamaná prišla pred Pána a vylievala mu svoje srdce. Čakala som, že mi Boh dá za pravdu, podporí ma nejakým povzbudivým slovom, ponesie ma v mojej sebaľútosti. No nestalo sa tak. Áno, Boh dáva do poriadku naše srdcia a nie sú mu ľahostajné naše boje. Ale tiež koná v pravde. Otvorila som vtedy písmo a v Izaiášovi 54, 5 som si prečítala: Lebo tvojím manželom je tvoj učiniteľ, Hospodin Zástupov je Jeho meno….”  Boli to v tej chvíli prísne, no pravdivé slová. Boh hovoril k môjmu srdcu a jasne mi ukázal, že žiaden manžel či manželka nie je schopná napĺňať očakávania toho druhého.

Nechcem tým teraz povedať, že nemáme napĺňať naše vzájomné potreby – tento prejav lásky je veľmi potrebný. No nesmieme upadnúť do stavu, kedy bude naše srdce závislé od očakávaní človeka. Nikdy nebude naše srdce spokojné, kým nespočinie v našom Stvoriteľovi (sv. Augustín). Naše srdce neupokojí manžel či manželka, aj keby sa akokoľvek snažil. Naše srdce bude naplnené jedine v Bohu. On je naším manželom – zdrojom lásky, naplnením každej našej potreby. Jedine v Jeho prítomnosti, v tichu a osobnom čase s Ním sa napĺňa naše srdce tým, čo potrebujeme. A keď sú naše potreby naplnené a naša citová nádrž preteká, veci sa zmenia. Začíname dávať – lebo máme z čoho dávať. Prestávame očakávať, lebo každá naša potreba je už naplnená Hospodinom. Toto záchranné koleso začalo prinášať do nášho manželstva slobodu, radosť, úctu a paradoxne aj naplnené vzájomné potreby :). Bohu na našich manželstvách záleží. Vie, čo sa deje v samotnom jadre našich vzťahov. Dovoľme Mu, aby do nich vstúpil so Svojou pravdou a láskou, aj keď to možno nebude hneď podľa našich predstáv a očakávaní.

Organizátori Národného týždňa manželstva pripravili na tento týždeň viacero aktivít a podnetov, ako posúvať naše manželstvá vpred. Verím, že budú pre manželov povzbudením, občerstvením a pre niekoho možno aj záchranným kolesom, aby nám v manželstvách bolo dobre a bezpečne. Majte krásny a vzácny manželský čas!

Lucka