Do tejto sekcie budeme postupne pridávať užitočné odkazy, príp. iné zdroje, ktoré veríme, že by sa mohli Vám a Vašim detičkám páčiť.

  1. Obleč si bábiku
  2. Obleč si bábiku 1

Užitočné odkazy:

  1. Detská misia – web stránka Detskej misie, kde nájdete ponuky rôznych (i online) aktivít, literatúru, materiály pre prácu s deťmi a ďalšie.
    Špeciálne by sme Vás chceli upozorniť na kalendár aktivít Detskej misie na mesiac marec
  2. YouTube kanál detskej misie
  3. Detská besiedka ECAV Dolný Kubín – youtube kanál
  4. Detská besiedka ECAV Martin – youtube kanál
  5. Detská besiedka ECAV Bratislava Legionárska – youtube kanál