Tu nájdete pracovné listy z jednotlivých besiedok, ktoré sú Vám k dispozícii na stiahnutie.

 1. Postoj hľadajúceho – 28. 2. 2021
 2. Postoj ľútosti – 7. 3. 2021
 3. Postoj milosti – 14. 3. 2021
 4. Predveľkonočný čas – 21. 3. 2021
 5. Veľkonočný príbeh – 28. 3. 2021
 6. Cvičenie nesebeckosti – 11. 4. 2021
 7. Cvičenie nádeje – 18. 4. 2021
 8. Otestuj tlkot srdca – 25. 4. 2021
 9. Cvičenie čestnosti – 2. 5. 2021
 10. Mama ako hrdinka viery – 9. 5. 2021
 11. Cvičenie dôvery a HRA – 6. 6. 2021
 12. Nasýtený Božím slovom – 13. 6. 2021
 13. Deň otcov-Úžasný milujúci Boh Otec – 20. 6. 2021