Hriech je v živote človeka vážnou vecou. Doslova ide o minutie sa cieľu, čo spôsobuje rozklad a napokon až smrť. Pán Boh však vymyslel plán, ako nás od moci hriechu zachrániť. V sérii Uhol pohľadu sa na tento Boží plán záchrany človeka pozrieme z rôznych uhlov, no najmä si budeme všímať Ježišove posledné dni pred jeho smrťou na kríži a pred jeho vzkriesením.