V.I.P. – very important person = veľmi dôležitá osoba. Tri písmenká, ktoré vám môžu dodať pocit dôležitosti, hodnoty, výnimočnosti či praktické výhody.  Raz som mala možnosť byť V.I.P. osobou na prestavení baletu od Ruských Kozákov. Firma, v ktorej manžel pracuje, bola sponzorom tohto predstavenia, a tak sme dostali V.I.P. lístky. Nemuseli sme sa tlačiť v rade, báť sa o to, či budeme mať dobrý výhľad. Všetko už bolo pre nás nachystané, rezervované a my sme si mohli užívať predstavenie z toho najlepšieho miesta.

Spomenula som si na tento zážitok, keď som si nedávno čítala jeden úžasný verš zo Žalmu 25*:

Existuje dôverné miesto, rezervované pre tých, ktorí oddane milujú Boha. Miesto v Jeho blízkosti, kde môžeme prijímať zjavenia a tajomstvá Božích zasľúbení.

V.I.P. rezervované miesto. Hneď vedľa Boha, v Jeho blízkosti. Nemusím sa tlačiť, báť sa, že nebudem sedieť dosť blízko. Nemusím sa porovnávať s mojím blížnym a snažiť sa byť lepším, zbožnejším, pokornejším, láskavejším. Nemusím si to miesto zaslúžiť oddanou službou alebo akýmkoľvek výkonom.

A predsa sú tu isté podmienky/pravidlá:

Keď sme dostali možnosť ísť na predstavenie, TEŠILI SME SA. VYHRADILI sme si naň ČAS a tesne pred predstavením sme sa SLUŠNE OBLIEKLI a UPRAVILI.

TÚŽBA PO BOHU, ČAS vyhradený pre BOHA a POKÁNIE – čistota môjho srdca. Tieto tri veci sú červeným kobercom, po ktorom môžeme prejsť a sadnúť si na svoje V.I.P. miesto hneď vedľa Najvyššieho, Najmocnejšieho, Najláskavejšieho, Najúžasnejšieho a Milujúceho Boha.

Milovaná – V.I.P. – veľmi dôležitá osoba. Tvoj Boh na teba čaká. Tvoja menovka je na kresle hneď vedľa Neho. Drží ti miesto, aby ti odkrýval Svoje tajomstvá, aby ti zjavoval cestu, ktorú pre teba prichystal. Čaká na začiatok predstavenia. PRÍDEŠ?

(*Žalm 25,14 – preklad z anglickej Biblie – Passion Translation)

Lucka