Veľkonočné číslo zborového časopisu ZAčítaj sa práve počas týchto sviatkov prichádza do našich mailových schránok. Veľkonočné číslo hľadí na nový začiatok, ktorý prináša kríž a prepája ho s výzvou pre nás, kresťanov, začať (a vytrvať) v komunikácii bez „meča“ – rozhodovať sa pre komunikáciu, ktorá už nechce byť zraňujúca, urážlivá, ponižujúca, neúctivá alebo neláskavá. Rovnako, ako už nechce byť kritická (na adresu vlády, pandemických nariadení, pretrvávajúcej izolácie, iných ľudí a pod.) Ale v nádeji siaha po modlitbe, ako po účinnom riešení, ktoré lomí moc ťaživého negativizmu, hnevu a zúfalstva.

Hovoriť „bez meča“ vlastného jazyka je iste veľká výzva, ale nie je nemožná! Presvedčený o tom je aj Mike Sullivan, ktorý nás v časopise pozdravil hlbokým posolstvom, keď zodpovedal na ťažkú otázku – Ako môžeme zvíťaziť bez meča (jazyka) počas tohto jedinečného veľkonočného obdobia s COVID-om?

Podľa Mike-a prišiel Pán Ježiš na zem s jediným posolstvom, bolo ním „pozvať ľudí a navždy im otvoriť cestu do Božieho kráľovstva.“ Mike poukazuje na to, že „Ježišova metóda hľadania učeníkov bola pokojná“. Rozbúrená a nejednotná ale bola reakcia ľudí v jeho okolí. „Spôsob, akým Ježiš reagoval, keď sa napätie v spoločnosti zvyšovalo nás učí, ako môžeme aj bez meča víťaziť pri budovaní Jeho kráľovstva, najmä počas tejto COVID doby plnej „lockdownov“ a obmedzení.“

Mike pokračuje: „Pred dvetisíc rokmi trpel svet inou pandémiou – chorobou strachu, nevôle a nestability. Politicky bola krajina po celé desaťročia pod rímskou nadvládou. Ekonomicky v nej dominoval medzinárodný obchod, vysoké dane a otrocká práca.“ Aj sociologicky pozostával Jeruzalem z rôznych etnických skupín, z rôznych ľudí… Bolo preto „prirodzené“, že náboženskí predstavitelia strácali kontrolu a boli podráždení a žiarliví. Ježiš podľa nich prejavoval nedostatok úcty k ich tradíciám, ohrozoval ich spôsob života aj náboženský systém a autoritu. „To, čo sa stalo potom, nás vedie k otázke, ako by sme sa mali správať, keď prežívame veľké napätie, keď sa cítime bezbranní alebo veci nejdú podľa plánu.“ Mohli by sme byť:
a) ako náboženskí vodcovia, ktorí majú rozhnevanú myseľ a túžia zabíjať;
b) ako Peter, ktorý reagoval prudko a násilne; vytiahol meč a odťal mužovi ucho;
c) ako Ježiš, ktorého reakcia bola láskavá, pokojná a bez použitia násilia, bez meča.

Mike Sullivan uvažuje: „Dnešné prísne obmedzenia spôsobujú rozdelenie medzi našimi srdcami, mysľami a dušami. V každom z nás sa odohráva bitka, ktorá nás rozptyľuje a odvádza od toho, že by sme mali byť počas týchto dní ako Kristus. Naše telo nám hovorí, že by sme mali bojovať, ale srdce nám hovorí, aby sme milovali.“ V tejto nerozhodnej situácii poukazuje Mike na závery nedávnej harvardskej štúdie, ktorá potvrdila, že nenásilie je úspešnejšie ako násilné kampane. Výskum revolúcií, občianskych vojen a teroristických udalostí za posledných viac ako 100 rokov totiž ukázal, že mierový občiansky odpor bol pri presadzovaní zmien efektívnejší. „Skvelým príkladom je vodca občianskych práv reverend Martin Luther King, ktorý pokojne protestoval za rovnoprávnosť“, uvádza Mike a vzápätí si dáva kľúčovú otázku svojho odkazu pre nás:

„Ako teda môžeme zvíťaziť bez meča počas tohto jedinečného veľkonočného obdobia s COVID-om?“
M. Sullivan nám, evanjelikom v Žiline, odkazuje: Zastavme sa, stíšme sa a spoznajme, že Boh má nad všetkým kontrolu. Pýtajme sa Boha, čo nám chce počas týchto dní ukázať alebo nás naučiť (a robme tak prostredníctvom modlitby, čítaním Biblie alebo našou online účasťou v malej skupinke).
A napokon, skôr, ako sa začneme hnevať (na obmedzenia, ľudí s odlišným názorom, ako je ten náš a pod.) odpovedzme ako Ježiš – s láskou a prívetivosťou voči našim rodinám a susedom. „Poďme nájsť spôsoby, ako im môžeme slúžiť, tým, že sa im ozveme alebo im pomôžeme (…) Modlime sa aj za vládu a zdravotníckych odborníkov – za múdrosť pri prijímaní dôležitých rozhodnutí.“

Mike Sullivan je presvedčený, že „to, ako konáme, bude mať vplyv na naše okolie“, aj preto nás vyzýva byť aj v ťažkých situáciách ako Ježiš, ktorý vždy ukazoval na Božie kráľovstvo!

Pozdrav Mike Sullivana spracovala Hedwi <><

Pozdrav v pôvodnej verzii si môžete prečítať v časopise ZAčítaj sa na str. 21.