Pôvodne som v tomto príspevku chcela písať o práve prebiehajúcom Národnom týždni manželstva alebo o sviatku Valentína, ktorý pripadá na tento týždeň.  Mal to byť článok o láske a o povzbudení v tejto láske žiť a vytrvať. Avšak okolnosti, v ktorých sa nachádzame my alebo naši blízki a situácie, do ktorých sme postavení, prichádzajú bez ohľadu na to, čo máme v pláne (ako sa hovorí – človek mieni, Pán Boh mení). A keďže autentickosť viery je to, o čo sa máme my kresťania usilovať, je tento príspevok o úkryte v čase búrky a o radosti, aj keď na oblohe nie je slnko, ale husté mraky.

Tou búrkou môže byť pre každého z nás niečo úplne iné. No dôležité je vedieť, kde sa môžem skryť, keď vonku zúri víchrica a vietor si ma chce pohadzovať ako lístok práve padnutý zo stromu. V Biblii máme úžasné uistenia, čím všetkým nám môže a chce Boh pre nás byť: úkryt pred búrkou (Izaiáš 32, 2), tieň v čase horúčav (Izaiáš 25, 4), skrýša pred súžením ( Žalm 32, 7), skala vo vyprahnutej krajine (Izaiáš 32, 2, Žalm 18, 3), prameň vody v čase sucha (Izaiáš 49,10). Zasľúbení nám dáva náš Boh dostatok a je na nás, či sa o ne oprieme a budeme pri ňom hľadať to, čo pre život potrebujeme, alebo sa z našich vlastných síl budeme snažiť všetko zvládnuť a prekonať. Nech už sa nachádzate v búrke, horúčave či vo vyprahnutej krajine, On má pre nás všetkých to, čo aktuálne potrebujeme. Bezpečie. Pokoj. Povzbudenie.

Katka

Na povzbudenie – pieseň od kapely Timothy Si mojou skrýšou v čase búrok