„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, celej svojej duše, celej svojej sily a celej svojej mysle, a svojho blížneho ako seba samého!” (Lukáš 10, 27)

Jednoduché, a predsa niekedy tak ťažké Božie prikázanie. Milovať, milovať, milovať… Boha, blížneho, seba samého. Priateľov aj nepriateľov. Toto poslanie každého kresťana sa dá naplniť len vtedy, keď my sami máme dostatočný prílev LÁSKY v našej citovej nádrži. Kúsok lásky dostaneme od priateľov, rodiny… Žiaľ, je aj veľa situácií, kedy sme zraňovaní, kedy  hladina lásky v našej citovej nádrži prudko klesá. V takej situácii nedokážeme milovať ani seba, ani Boha a už vôbec nie nášho blížneho. Len Božia láska dokáže naplniť slová prikázania. Naplniť naše vnútro tak, že spoznáme svoju hodnotu, s akou nás Boh stvoril. Jedinečnosť a vzácnosť každého z nás. Len vtedy dokážeme čeliť zraneniam a milovať aj v čase, keď nedostávame lásku späť. Radovať sa a zažívať pokoj, aj keď nás obklopia nepriaznivé okolnosti života.

Spočiňme v Božej prítomnosti, buďme s Ním a nechajme sa milovať! Je to uzdravujúci prúd lásky pre naše telo, dušu aj ducha. Uzdravujúci prúd pre svet okolo nás.

Nemôžeš sa, dievčatko moje, milovať,

ak budeš milosti a láske vzdorovať.

Ak ťa strach, nie láska k stretnutiu privádza,

únava a slabosť časom ťa prezrádza.

Bez mojej milosti málo, čo učiníš,

bez lásky zjavenia, zlyhaním sa viníš.

Čím viacej poznávaš moju vernú lásku,

tým menej už chceš niesť – ľudskej pýchy masku.

Zahľaď sa na seba mojimi očami,

hovor, kým pre mňa si mojimi Slovami.

K pokore ťa volám, prejaviť si lásku,

či to nie je pýcha, kladieš mi otázku.

Chcem veľmi milovať aj druhých cez teba,

dopraj si najprv dosť tej lásky pre seba.

Ak ti je zjavená hodnota v Kristovi,

pozrieš sa úctivo aj k svojmu bratovi.

Seba aj druhých vieš s úctou milovať,

ak budeš prítomnosť moju obnovovať.

Túžiš poznať, čo znamená,

byť v mojej Láske ponorená?

Ruka v ruke s tebou denne žiť,

môj Duch s tvojím jedno majú byť.

Keď vo mne prebývaš svojou pevnou vierou,

svet vtedy vidí, že ty si mojou dcérou.

Autori: Mirka a Karol Verčimákoví z knihy – Oteckovo Dievčatko (báseň odznela v ev. kostole v Žiline dňa 13. 2. 2022)

Pieseň na povzbudenie – Dominika Gurbaľová & priatelia – Nechám sa milovať