Tvoj najhorší deň s Bohom NAOZAJ bude lepší ako tvoj najlepší deň bez Neho.

Ako to viem?

Sama som to zažila.

 

Boli, sú a budú dni, ktoré nepatria medzi tie najlepšie. Sú to dni kedy sa hneváme, sme smutní, zúfalí, nenachádzame nádej a nevidíme žiadny dôvod na radosť.

 

Práve v takýchto chvíľach môžeme pocítiť Božiu lásku. Môžeme byť naplnení nadprirodzeným pokojom a nádejou.

A tá úprimná radosť, ktorá z toho pramení, je lepšia než čokoľvek, čo si doteraz zažil.

 

Odovzdaj svoje trápenie Pánu Bohu a On ho premení na radosť.

K.

 

Kde zlyháva veľké,

je čas na malé –

kroky, sny, ciele.

 

Kde zlyháva dokonalé,

je čas na autentické.

 

Kde zlyháva naplánované,

je priestor pre nové.

 

Kde zlyháva výnimočnosť dní,

je priestor pre každodennú vďačnosť a pripomínanie si vďačnosti.

 

Kde zlyháva istota,

môže rásť viera v blízkosť milujúceho Boha a ľudí.

 

Kde rastie smútok,

chce vyrásť čas krehkosti, plaču a dúfania v potešenie, nádej a pokoj,

ktoré prevyšujú naše poznanie.

 

 

Čo v tvojom živote zlyháva? Je niečo také?

Ako to môže Pán Boh obrátiť na dobré? (Rimanom 8:28: „Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia.“)

Skús dnes to, čo zlyháva alebo ťa ťaží priniesť Bohu a hľadať Jeho pohľad na situáciu.

Varovanie: odpoveď môže byť nečakaná…

M.

Viac podobných zamyslení, výziev, krátkych videí, fotiek,… nájdete na Instagrame dorastu a mládeže ECAVZA