Výber témy aktuálneho vydania zborového časopisu ZAčítaj sa je pre nás v redakcii vždy veľkou výzvou a zároveň zodpovednosťou. Máme pred očami svojich čitateľov a obdobie roka, počas ktorého časopis vychádza. Prvá porada redakčnej rady k aktuálnemu číslu je pre mňa osobne úžasnou ukážkou toho, akými rôznymi spôsobmi ku každému z nás Pán Boh prehovára a na aké rôzne veci nás upozorňuje. Niekedy sa však udalosti vo svete rýchlo menia a téma, ktorú sme pôvodne zamýšľali predstaviť, nadobúda úplne iný význam. Vojna, ktorej práve teraz čelia naši susedia na Ukrajine, nás všetkých prekvapila a zároveň zastavila, a my nemôžeme ostať hluchí a slepí voči utrpeniu, ktoré je všade vôkol nás.

Téma tohtoročného veľkonočného ZAčítaj sa je zároveň ústredným bodom našej viery, ktorým sa všetko začína a všetko končí. Ježišove posledné slová na kríži: Je dokonané! sú adresované všetkým obyvateľom zeme. Tieto dve slová znejú v pôvodnom gréckom origináli: Tetelestai! a dávajú bodku za Ježišovým dielom, ktoré na zemi vykonal. Jedným z pôvodných významov tohto slova je, že dlh, ktorý bolo potrebné splatiť, je už zaplatený. Ježišovou dokonalou obeťou je náš dlh raz a navždy splatený a spravodlivé požiadavky svätého zákona sú splnené. Nič viac už nie je potrebné. Nič viac netreba pridávať, ale nič nemôže byť ani vyškrtnuté. Ježiš dokonale dokonal, na čo bol predurčený a tým nám otvoril dvere k Božiemu srdcu, ktoré je plné lásky k nám.

V súčasnej dobe rýchlych, instantných riešení je Kristovo dielo komplexné. Žiadne skratky, ktoré sa nám môžu ponúkať v nás nevykonajú tak trvalú zmenu ako Kristovo dokonale dokonané dielo pôsobiace v nás. Žiadne návody na ceste k lepšej verzii nášho ja nám nepomôžu. Ak sú dobré zmeny, ktoré sa v našich životoch dejú krátke a rýchlo sa vytratia, neboli zrejme postavené na pevnom základe, ktorým je jedine Ježiš a Jeho Duch v nás pôsobiaci. V Ňom máme hľadať všetko, čo v živote potrebujeme. No Jeho dokonale dokonané dielo v nás má aj konať a má byť na nás viditeľné. Kedy ak nie teraz máme utierať slzy plačúcim, poskytovať útechu trpiacim a otvárať náruč blúdiacim? Vnútorná premena nášho srdca sa musí prejaviť aj navonok. Poskytnúť Jeho lásku, Jeho útechu a Jeho pokoj v tomto nestálom svete je našou výsadou. Tak ako Kristus svoje dielo dokonal, aj my máme konať to, na čo nás predurčil. Každý tam kde je a s tým čo mu Pán dal k dispozícii.

No a na to chce upozorniť aj obsah časopisu ZAčítaj sa.

Pretože Kristus stačí.

Katka

Časopis ZAčítaj sa s online prepojením na zaujímavé webové stránky nájdete na www.ecavza.sk