Niekto múdry povedal, že ak chceš vedieť, či alebo ako veľmi je niekto plný Ducha Svätého, stlač ho.

Vtedy, keď ťa život zatlačí, keď sa okolnosti nevyvíjajú v tvoj prospech, keď si v úzkych, keď príde ťažká situácia, „vylezie“ z teba len to, čo tam naozaj máš. Je to ovocie Ducha?

Odpovedz si úprimne, či vtedy, keď sa o sebe dozvieš nepravdivú klebetu, keď si v strese, keď ťa niekto blízky opäť sklame,… sú tvoje ústa plné chvály svätého Boha. Alebo necháš zvíťaziť svoje zranené ja a z teba sa valia prúdy nepekných slov, vyhrážok, hnevu, nelásky…

„…ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, miernosť, sebaovládanie…,“ hovorí list Galatským 5. kapitola, verše 22 – 23.

Naše deti z času na čas objednávajú cez internet rôzne veci na mobil – napr. obal alebo sklo na displej. Vždy ma zarazí spôsob, akým sú tieto „mini“ veci dodané. Veľká krabička plná výplne. Niečo malé, čo za normálnych okolností vojde do poštovej schránky, je zabalené do veľkého obalu. Balenie celkom jasne nekorešponduje s obsahom.

Aj s nami je to niekedy rovnaké. Vo veľkej kresťanskej krabici je schovaný malý duchovný človiečik. Navonok vyzeráme ako kresťania, aj sa tak možno správame a hovoríme tým správnym kresťanským jazykom. Vnútri však zíva duchovné prázdno. Nedeľný kresťan plný lásky k iným kresťanom sediacim vedľa neho v kostolnej lavici sa vplyvom pondelňajších pracovných povinností mení na nervózneho egoistu, neláskavého ohovárača či závistlivého neprajníka. Žiadna láska, dobrotivosť či sebaovládanie typické pre niekoho, kto je plný Ducha Svätého. Len hnev, závisť, pohŕdanie… – typické pre niekoho, kto nepozná Pána Boha. Balenie nekorešponduje s obsahom.

Duch Svätý nám bol daný na naše potešenie (Ján 14. 16), aby nám pripomínal slovo Božie (Ján 14. 26), aby svedčil o Ježišovi Kristovi (Ján 15. 26).

Ak chceš byť plný Ducha Svätého, musíš s Ním chodiť a viac Ho spoznávať. Požiadaj Pána Boha v modlitbe, aby k tebe cez svojho Ducha prehovoril. Buď vnímavý na to, čo sa potom začne diať – čo ti budú hovoriť ľudia okolo teba, čo ti bude hovoriť Božie slovo, ako sa začnú meniť okolnosti, v ktorých si sa nachádzal. A v pokoji nad tým všetkým premýšľaj. Nechaj Ducha Svätého nech ovládne tvoje myšlienky. Nechaj Ho pôsobiť svojím zvláštnym spôsobom. On ti dá silu vstať a ísť ďalej, keď ťa ťažká situácia zloží na kolená. On ťa poteší, keď sa trápiš, si smutný alebo sa cítiš sám. On ti pomôže rozhodnúť sa, keď nevidíš správny smer.

Duch Svätý v tebe ti pomôže žiť život aký od teba žiada tvoj Boh. V Jeho sile dokážeš premáhať svoju prirodzenú pohodlnosť, neochotu… – svoje „prirodzené „ja“- a viac sa tak podobáš obrazu, ktorý v tebe vidí Boh.

Priateľu, keď budeš najbližšie pod tlakom, otestuj sa. Pozoruj, čo z teba vychádza. Je to ovocie Ducha alebo opäť raz vyhralo tvoje malé dôležité „ja“?

Zuzana

P. S.: Otestovala som sa, keď som naposledy potrebovala veľmi akútne hovoriť s jednou z našich dcér a ona opakovane nedvíhala telefón. Výsledky môjho testu plnosti Duchom Svätým nie sú hodné zverejnenia…