Svetový oceán má rozlohu 361 miliónov km² a pokrýva takmer 70% povrchu celej Zeme. Z tohto veľkého priestoru bolo preskúmaných len asi 5%. Zvyšných 95% stále čaká na svoje objavenie.

V týchto už objavených 5%  vodného sveta sa nachádzajú priepaste, pohoria, sopky, podvodné vodopády a podvodné rieky, kaňony, koraly a neskutočné množstvo živočíchov. Odhaduje sa, že svetový oceán v sebe skrýva až 80% všetkých živých bytostí na povrchu Zeme. Aj tu platí, že asi 86% oceánskych druhov veda ešte nepozná :).

To, čo už o oceáne vieme, nás však privádza do úžasu. Napríklad stredooceánsky hrebeň v strede Atlantického oceánu má štíty vyššie, ako sú Alpy. Veľká korálová bariéra má dĺžku 2500 km a je najväčším ekosystémom na planéte. Oceán v sebe ukrýva odhadom viac ako 20 miliónov ton zlata a na jeho dne je viac historických artefaktov ako vo všetkých múzeách na svete. Niektoré z týchto faktov vieme len vďaka vesmírnym družiciam. Čo v sebe ale skutočne ukrýva zvyšných 95% oceánu, je pre nás záhadou. Mohli by sme si povedať, však to stačí – vieme dosť , ale práve vďaka ľuďom, ktorých nepoznané láka viac ako druhých, vieme aj to málo…

Táto číselná štatistika mi pomohla uvedomiť si veľkosť nášho Boha. Svetový oceán má svoje hranice. Boh nie – On je nekonečný.

Niekedy mám ale pocit, že my kresťania sme došli do štádia,  že o Bohu už vieme takmer všetko. Máme Písmo, ktoré nám bolo dané, poznáme príbeh vykúpenia, niektoré biblické príbehy z histórie a niektorí z nás mali to šťastie, že zažili dotyk znovuzrodenia – Boží dotyk, ktorý presahuje informácie o Bohu. S touto malou prebádanou oblasťou o Bohu  sa uspokojíme a zvyšok života žijeme s poznaním chabých „5%”.

Stačí to? Chceme vôbec poznať Boha viac? To, čo o Bohu ešte nevieme, sa ani len nedá zapísať do percenta. Jeho nekonečnosť nám ponúka stále nové veci na objavovanie. Samotný Boh nás do tohto objavovania pozýva. Hovorí: „Poďte a zakúste, aký som dobrý! Kto ma hľadá, tomu sa dám nájsť.“

Áno, niekedy si objavovanie vyžiada námahu. Obliecť si potápačskú výstroj (Božiu výzbroj), ísť do hĺbok, kde si zrazu sám (keď vás priatelia nechajú, vysmejú, nechápu…), prejsť územia tmy (ťažké chvíle), byť závislý na kyslíku – závislý na Bohu v plnej dôvere. Nové objavy neprichádzajú na bezpečných miestach pobrežia. Treba ísť hlbšie. Stojí to však za to. Za hranicou prebádaného spoznáme Boha novým spôsobom. On bude na celej ceste bádania s nami. On má pre každého pripravené nové veci – ešte neobjavené a čaká, kedy zatúžime objaviť ich.

Milovaní, prajeme vám, aby aj toto leto bolo pre vás bádaním. Aby ste zatúžili poznať Boha tak, ako Ho ešte nepoznáte a objavili krásy toho, čo si pre vás nachystal.

Lucka