Akadémia ECAVZA

Celoročný vzdelávací program vystrojenia do služby

"A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo". (Ef 4,11-12)

PODMIENKY

  • rozhodnutie nasledovať Ježiša
  • túžba chcieť sa učiť a napredovať
  • záväzne si vyhradiť čas na stretnutia
  • registrovať sa do 21. septembra

CIELE

  • vystrojovanie (príprava) do služby
  • osobný rast a napredovanie v misii
  • nachádzanie si miesta v zbore (Cirkvi)
  • rozvoj vedúcich a potenciálnych vedúcich
  • povzbudenie v dynamickej komunite aktívnych členov
  • hlbšie štúdium Ježišovho života a Jeho služby medzi ľuďmi

TERMÍNY STRETNUTÍ (posledný štvrtok v mesiaci)

2. 10. 2021 ReCharge (sobota 9:00-16:00)
28. 10. 2021 Ako Ježiš
25. 11. 2021 Priority
18. 12. 2021 Špeciál (sobota 9:00-16:00)
27. 1. 2022 Osobná misia
24. 2. 2022 Skupinová misia
31. 3. 2022 Mentoring
28. 4. 2022 Skupinky
26. 5. 2022 Plánovanie
23. 6. 2022 Ukončenie

Termíny stretnutí: posledný štvrtok v mesiaci, 17:00 - 19:30

Miesto stretnutí: zborová sieň

Zodpovedná osoba: Jany Šimočko

Prihlasovací formulár nájdete na tomto odkaze.