Milí bratia, milé sestry,

prinášame Vám niekoľko materiálov k  tohtoročnému pôstnemu obdobiu, ktoré, podobne ako vianočné obdobie, prežijeme vo svojich domácnostiach bez toho, aby sme sa osobne stretli v kostole pri rôznych zborových podujatiach.
Veríme, že budú pre Vás pomocou a inšpiráciou k hlbšiemu vzťahu s našim nebeským Otcom.

Pôstne Lectio Divina Modlitba Pánova

Pôstne obdobie Online pomôcky