Sčítanie obyvateľstva 2021. Pozvanie aj pre teba.

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila.

Lukáš‬ ‭2:1-6‬

Milé sestry, milí bratia, priatelia,
začalo sa sčítanie obyvateľstva Slovenskej republiky (scitanie.sk), ktoré bude trvať do 31. 3. 2021. Naplnili sa dni, ktoré sa opakujú v našej krajine každých 10 rokov. Biblický text uvedený vyššie nám v tejto súvislosti prináša tri povzbudenia:

  1. Pred cca 2000 rokmi, keď sa konalo sčítanie obyvateľstva, narodil sa Pán Ježiš. Sčítanie napomohlo úžasnej veci. Naplnili sa proroctvá o príchode Mesiáša, Ježiša Krista. Sekulárna udalosť sa stala súčasťou duchovnej obnovy tohto sveta.
    Aj pri vypĺňaní sčítacieho formulára sa môže udiať zázrak novej duchovnej etapy v živote každého z nás, keď sa formálne priznáme k cirkvi, ale zároveň urobíme aj druhý krok, že sa aktívne pripojíme do života spoločenstva. A tak aj cez sčítanie obyvateľstva môže začať cesta duchovnej obnovy našich životov. Sčítanie prebieha v pôstnom období, ktoré je miestom zastavenia, skúmania svojho života, či vnútorného stíšenia. Kiež nás práve toto všetko privedie bližšie ku Kristovi.
  2. Ľudia sa vtedy pri sčítaní obyvateľstva prišli prihlásiť domov. Pri narodení Pána Ježiša sa Jozef a Mária vrátili do rodných krajov, slovami biblického textu “do svojho mesta”. Z Nazareta do Betlehema.
    Povzbudzujem aj nás všetkých, aby sme sa prihlásili ku svojmu duchovnému domovu. Ku evanjelickej cirkvi, kde sme prijali a prijímame veľa duchovného požehnania. Ku spoločenstvu, kde sme boli pokrstení, konfirmovaní, či sobášení. Ku spoločenstvu, kde sme našli svoje miesto pre rozvoj a rast duchovného života. Ku spoločenstvu, do ktorého sme boli pozvaní a stalo sa našim duchovným domovom. Vráťme sa domov pri sčítaní, ale aj vo svojom konaní. Každý jeden z nás je vzácny a dôležitý.
  3. Vtedy pred 2000 rokmi bolo potrebné presunúť sa na miesto sčítania pešo. Bolo potrebné, zvlášť v prípade Jozefa a Márie, prekonať veľkú vzdialenosť. Dnes sa prihlasujeme a sčítavame elektronicky. Je to jednoduché. Takto sa môžeme prihlásiť k našej cirkvi aj z pohodlia domova. Kliknutím môžeme prísť domov.
    Náš život sa z veľkej miery presunul do online sveta. Aj život cirkevného zboru sa za posledný rok presunul do online priestoru. Aj vy sa môžete pridať ku nám. Nemusíte ani chodiť ďaleko, prekonávať veľké vzdialenosti. Spoločenstvo cirkevného zboru je oveľa bližšie, ako sa nám môže zdať. Na webovej stránke cirkevného zboru a na YouTube kanáli cirkevného zboru nájdete veľa duchovného povzbudenia a inšpirácií. Príďte. Pozývame vás.

Milí priatelia, pripojte sa pri sčítaní obyvateľstva ku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.
Môže to byť začiatok novej duchovnej etapy vo vašom živote.

S prianím Božieho požehnania
Marián Kaňuch
zborový farár