Uhol pohľadu

Hriech je v živote človeka vážnou vecou. Doslova ide o minutie sa cieľa, čo spôsobuje rozklad a napokon až smrť. Pán Boh však vymyslel plán, ako nás od moci hriechu zachrániť. V sérii Uhol pohľadu sa na tento Boží plán záchrany človeka pozrieme z rôznych uhlov, no najmä si budeme všímať Ježišove posledné dni pred jeho smrťou na kríži a pred jeho vzkriesením.

  1. Hriech
  2. Posledná večera
  3. Getsemanská záhrada
  4. Umučenie a smrť Ježiša

VYROB SI SÁM

Užitočné nápady na to, čo si spolu so svojimi deťmi môžete vyrobiť v pohodlí vášho domova.

Dekorácia – Prázdny hrob

Kríž na dreve

Záložka – Veľká noc

Pokus – Veľká noc

Palmové mávadlo
potrebuješ: zelené papiere, lepidlo, paličku alebo konárik, stužky na ozdobenie
postup: vystrihni z rôznych zelených papierov 10-12 kusov obkreslených dlaní, nalep postupne na paličku alebo konárik a dozdob podľa svojich predstáv stuhami.

Veľkonočný príbeh na prívesku