Uhol pohľadu

Hriech je v živote človeka vážnou vecou. Doslova ide o minutie sa cieľa, čo spôsobuje rozklad a napokon až smrť. Pán Boh však vymyslel plán, ako nás od moci hriechu zachrániť. V sérii Uhol pohľadu sa na tento Boží plán záchrany človeka pozrieme z rôznych uhlov, no najmä si budeme všímať Ježišove posledné dni pred jeho smrťou na kríži a pred jeho vzkriesením.

 1. Hriech
 2. Posledná večera
 3. Getsemanská záhrada
 4. Umučenie a smrť Ježiša

VYROB SI SÁM

Užitočné nápady na to, čo si spolu so svojimi deťmi môžete vyrobiť v pohodlí vášho domova.

Dekorácia – Prázdny hrob

Kríž na dreve

Záložka – Veľká noc

Pokus – Veľká noc

Palmové mávadlo
potrebuješ: zelené papiere, lepidlo, paličku alebo konárik, stužky na ozdobenie
postup: vystrihni z rôznych zelených papierov 10-12 kusov obkreslených dlaní, nalep postupne na paličku alebo konárik a dozdob podľa svojich predstáv stuhami.

 

Inšpirácie

Do tejto sekcie budeme postupne pridávať užitočné odkazy, príp. iné zdroje, ktoré veríme, že by sa mohli Vám a Vašim detičkám páčiť.

 1. Obleč si bábiku
 2. Obleč si bábiku 1

Užitočné odkazy:

 1. Detská misia – web stránka Detskej misie, kde nájdete ponuky rôznych (i online) aktivít, literatúru, materiály pre prácu s deťmi a ďalšie.
  Špeciálne by sme Vás chceli upozorniť na kalendár aktivít Detskej misie na mesiac marec
 2. YouTube kanál detskej misie
 3. Detská besiedka ECAV Dolný Kubín – youtube kanál
 4. Detská besiedka ECAV Martin – youtube kanál
 5. Detská besiedka ECAV Bratislava Legionárska – youtube kanál

Pracovné listy

Tu nájdete pracovné listy z jednotlivých besiedok, ktoré sú Vám k dispozícii na stiahnutie.

 1. Postoj hľadajúceho – 28. 2. 2021
 2. Postoj ľútosti – 7. 3. 2021
 3. Postoj milosti – 14. 3. 2021
 4. Predveľkonočný čas – 21. 3. 2021
 5. Veľkonočný príbeh – 28. 3. 2021
 6. Cvičenie nesebeckosti – 11. 4. 2021
 7. Cvičenie nádeje – 18. 4. 2021
 8. Otestuj tlkot srdca – 25. 4. 2021
 9. Cvičenie čestnosti – 2. 5. 2021
 10. Mama ako hrdinka viery – 9. 5. 2021
 11. Cvičenie dôvery a HRA – 6. 6. 2021
 12. Nasýtený Božím slovom – 13. 6. 2021
 13. Deň otcov-Úžasný milujúci Boh Otec – 20. 6. 2021

Medzi nebom a zemou

Predstava Boha, ktorý je od ľudí vzdialený niekde ďaleko v nebi, nie je Biblická. V Novej a aj v Starej Zmluve vidíme, ako sa Pán Boh skláňa k človeku a vstupuje s nami do vzťahu. V sérii Medzi nebom a zemou sa pozrieme na to, čo Pán Boh robí pre nás a bližšie si rozoberieme prvé tri Božie prikázania.

 1. Zmluvy
 2. I. prikázanie
 3. II. prikázanie
 4. III. prikázanie
 5. Krstná zmluva

10 Božích prikázaní a suma zákona