Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

1.6.-15.9.2019, Zbierka školských potrieb

Autor Jan Hlas, Zverejnene aug 8, 2019

Diecézna charita organizuje zbierku školských potrieb pre deti zo
sociálne slabších rodín v termíne od 1. júna – 15. septembra 2019.
Povzbudzujeme vás k pomoci blížnym aj touto formou. Každý pracovný
deň, od 8.00 hod. do 15 hod., môžete priniesť priamo do Diecéznej
charity, vchodom z ulice Vojtecha Spanyola, nové, prípadne používané,
ale funkčné školské pomôcky – napr. zošity, perá, fixky, pravítka,
školské batohy. Ďakujeme všetkým ochotným darcom.