Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

1.6.2019, Ekumenické modlitby za Žilinu

Autor Jan Hlas, Zverejnene apr 28, 2019

Ekumenické modlitby za Žilinu v rámci Staromestských slávností sa
uskutočnia v sobotu 1.6.2019 o 13:00 hod. na Mariánskom námestí.