Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

11.10.2018, Večer pre ženy

Autor Jan Hlas, Zverejnene aug 27, 2018

Večer pre ženy – štvrtok 11.10.2018 o 17:00 hod. v zborovej sieni.