Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Workshop v rámci Národného týždňa manželstva

Autor Jan Hlas, Zverejnene jan 6, 2019

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA (11. – 17. február 2019) Téma: HRÁME SPOLU!

Akých je 7 kompetencií pre šťastné manželstvo? Odborníci na to už prišli.
Sledovali stovky manželských párov a zistili, že základ spokojného
manželstva stojí na správnej komunikácii, vhodnom riešení problémov,
poznaní partnera, životných zručnostiach, primeranom sebariadení, sexe
a romantike či úspešnom zvládaní stresu. Príďte sa o tom dozvedieť viac.
Seminár, ktorého súčasťou sú atraktívne úlohy pre páry a živá hudba sa koná
aj v Žiline! Stretneme sa v stredu 13. februára 2019 o 17:30 v Diecéznom
centre (na ulici Jána Kalinčiaka, neďaleko evanjelického kostola). Stráženie
detí v čase seminára ZABEZPEČUJE náš cirkevný zbor na fare od 17:00.
Registrácia účastníkov je NUTNÁ a prebieha prostredníctvom formulára,
ktorý nájdete na linku: www.ntm.sk/prihlasovanieduet. Tešíme sa na vás!