Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

14.-20.7.2019, KECY

Autor Jan Hlas, Zverejnene jún 6, 2019

KECY (kecy.ecavza.sk) anglicky konverzačný tábor pre deviatakov
a stredoškolákov – 14.-20.7 – RZ Javorinka, www.javorinka.sk