Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

15.-21.7.2018, KECY tábor

Autor Jan Hlas, Zverejnene jún 14, 2018

Konverzačný tábor KECY 15.–21. 7.2018 – Košický
Klečenov. Bližšie informácie a prihlasovanie:
https://kecy.ecavza.sk/