Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

16.5.2019, Stretnutie 25+

Autor Jan Hlas, Zverejnene apr 5, 2019

Stretnutie 25+ – štvrtok 16.5.2019 o 17:00 hod. v zborovej sieni.