Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

2.10.2015, Konfirmácia, všetky informácie

Autor Jan Simko, Zverejnene sep 18, 2015

Rodičom detí, ktoré do 1.9.2015 dovŕšili vek 12 rokov, odporúčame vziať si prihlášku na vyučovanie konfirmácie, ktorú nájdete na stolíku pred vstupom do kostola alebo si ju môžete stiahnuť na stránke www.ecavza.sk/dokumenty. Vypísanú prihlášku prineste na farský úrad. Prosíme o rozšírenie tejto informácie medzi všetkých členov cirkevného zboru.

Jesenné víkendové sústredenie konfirmandov a katechuménov sa bude konať 25.-27.9.2015 (piatok-nedeľa) v Rajeckých Tepliciach www.altan-rajecketeplice.sk.

Samotné vyučovanie konfirmácie začne v piatok 2.10.2015 o 15:30 hod. v zborovej sieni.