Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

20.6.2019, Stretnutie 25+

Autor Jan Hlas, Zverejnene máj 11, 2019

Stretnutie 25+ – štvrtok 20.6.2019 o 17:00 hod. v prípade pekného
počasia vonku v areáli kostola a v prípade nepriaznivého počasia v
zborovej sieni.