Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

22.7.2018, KECY AFTER PARTY

Autor Jan Hlas, Zverejnene jún 21, 2018

V nedeľu 22.7.2018 o 18:00 hod. sa v spojení s večernými službami
Božími uskutoční KECY AFTER PARTY. To jest záverečné ukončenie
letného tábora s verejným programom pre účastníkov a rodičov
v záhrade areálu cirkevného zboru.