Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

24.-25.5.2019, Noc modlitieb

Autor Jan Hlas, Zverejnene apr 17, 2019

V dňoch 24.-25.5 2019 sa uskutoční Noc modlitieb v zborovej sieni.
Začíname v piatok o 20:00 hod. a končíme v sobotu o 8:00 hod. Téma Noci
modlitieb je: Len jedno je potrebné!

20:00 – 21:00 – Modliť sa
21:00 – 22:00 – Činiť pokánie
22:00 – 23:00 – Narodiť sa znova/zhora
23:00 – 00:00 – Zostať zakorenený v Kristovi
00:00 – 01:00 – Chváliť
01:00 – 02:00 – Byť v tichosti a načúvať
02:00 – 03:00 – Hľadať Božiu vôľu
03:00 – 04:00 – Byť poslušný
04:00 – 05:00 – Chváliť
05:00 – 06:00 – Byť naplnený Duchom Svätým
06:00 – 07:00 – Čítať Božie slovo
07:00 – 08:00 – Byť milovaný a milovať – Večera Pánova