Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

25.4.2019, Večer pre ženy

Autor Jan Hlas, Zverejnene mar 16, 2019

Večer pre ženy – štvrtok 25.4.2019 o 17:00 hod. v zborovej sieni. Téma:
Žena kráľa Járobeáma (1Kr 14).