Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

25.8.2019, 40. výročie úmrtia F. Ruppeldta

Autor Jan Hlas, Zverejnene júl 21, 2019

V rámci dopoludňajších služieb Božích 25.8.2019 v Žiline o 9:00 hod. si
pripomenieme 40. výročie úmrtia (25.8.1979) Fedora Ruppeldta,
dlhoročného žilinského farára a biskupa ZD ECAV. Zvesťou slova Božieho poslúži brat biskup ZD ECAV Ján Hroboň. Po skončení služieb Božích bude v zborovej sieni prednáška sestry Violky Fronkovej o živote Fedora Ruppeldta počas obdobia komunizmu. V rámci dopoludnia o 8:30 hod, pre začatím služieb Božích položíme aj kytičku kvetov na hrob Fedora Ruppeldta na starom cintoríne v Žiline. Na položenie kvetov ku hrobu F. Ruppeldta sa stretneme už priamo na cintoríne pri hrobe. Tiež prosíme všetkých pamätníkov a tých, ktorí ho osobne poznali, aby do 23.8.2019 priniesli na farský úrad v Žiline písomnú spomienku na brata farára. Spomienka môže obsahovať osobnú skúsenosť, či spomienku na brata biskupa. Robíme to kvôli tomu, aby sme mohli pre históriu zachovať čo najviac spomienok aj na tohto vzácneho žilinského duchovného pastiera. 25.8.2019 je Kajúca nedeľa, preto v rámci ranných aj večerných služieb Božích sa uskutoční spoveď.