Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

26.5.2019, Volebný konvent

Autor Jan Hlas, Zverejnene apr 23, 2019

V nedeľu 26.5.2019 sa v rámci dopoludňajších služieb Božích v Žiline uskutoční volebný konvent druhého zborového farára. Zborové presbyterstvo na zasadnutí 27.3.2019 súhlasilo, aby sa uvoľnené miesto farára CZ Žilina obsadilo pozvaním 1 kandidáta, a to Olinky Kaňuchovej, súčasnej zborovej farárky.