Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

28.6.2019, Valné zhromaždenie spoločnosti Tranoscius

Autor Jan Hlas, Zverejnene máj 18, 2019

Dňa 28.6.2019 sa v Liptovskom Mikuláši bude konať 29. riadne Valné
zhromaždenie spoločnosti Tranoscius. Ak sa nemôžete zúčastniť, tak
môžete splnomcniť niekoho, kto sa zúčastní. Je dôležité pre akcionárov
sa zúčastniť a napomôcť k požehnanému pokračovaniu Tranoscia.