Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

7.11.2018, Starobou bližšie k večnosti

Autor Jan Hlas, Zverejnene sep 25, 2018

V stredu 7.11.2018 o 17:00 hod. sa v zborovej sieni uskutoční prednáška
brata em. seniora Jozefa Havrilu „Starobou bližšie k večnosti“.