Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

9.1.2019, Prezentácia z cesty do Izraela

Autor Jan Hlas, Zverejnene nov 25, 2018

Prezentácia z cesty do Izraela, ktorú absolvovali zboroví farári v jeseni 2018
– streda 9.1.2019 o 17:00 hod. v zbor. sieni.