Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

9.10.2019, Biblická hodina

Autor Jan Hlas, Zverejnene aug 28, 2019

Biblická hodina – streda 9.10.2019 o 17:00 hod. v zborovej sieni.