Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

9.-15.7 2018, Detský letný tábor

Autor Jan Hlas, Zverejnene jún 7, 2018

Detský letný tábor 9.–15.7.2018 – Homôlka.