Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Adventné čítania v domácnostiach na každý deň

Autor Jan Hlas, Zverejnene dec 12, 2018

Adventné čítania v domácnostiach na každý deň: Po – Iz 35,1-10; L
5,17-26; Ut – Iz 40,1-11; Mt 18,12-14; St – Iz 40,25-31; Mt 11,28-30; Št
– Iz 41,13-20; Mt 11,11-15; Pi – Iz 48,17-19; Mt 11,16-19; So – Mal 3,19-
24; Mt 17,10-13; Ne – Jk 5,7-10, Mt 11,1-22
Témy adventných nedieľ: 3. Adventná – Ježiš je Mesiáš; 4. Adventná –
Ježiš je Pán.