Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Evanjelická pobožnosť v RTVS

Autor Jan Hlas, Zverejnene máj 14, 2020

Podľa dohody generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a vedenia
verejnoprávnej RTVS, si budeme môcť v mesiaci máj vypočuť alebo pozrieť
nasledovné prenosy bohoslužieb, pobožností alebo služieb Božích:

  • 27.5.2020 – Rozhlasová evanjelická pobožnosť NAŽIVO, (kazateľka: Eva
    Kolesárová), 17:30 hod. Rádio Regina