Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Autor Jan Hlas, Zverejnene okt 11, 2019

Aj tento rok sa chceme zapojiť do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Cieľom tohto projektu je príprava vianočných balíčkov pre deti zo Srbska. V každom jednom prípade ide o konkrétne deti v náhradných, ohrozených a sociálne slabých rodinách a tiež pre deti s mentálnym postihnutím. Tento projekt je časovo obmedzený. Záujemcovia prihláste sa a viac informácii sa dozviete u sestry Vierky Czelisovej – 0905 353 373.