Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Autor Jan Hlas, Zverejnene sep 27, 2019

Aj tento rok sme sa zapojili do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Ak chcete ešte podporiť tento projekt, organizátor /CZ Podlužany/ bude vďačný za finančnú podporu na náklady na cestu, resp. zakúpenie misijných materiálov pre výučbu na detských besiedkach. Milodar je možné odovzdať na farskom úrade Žilina.