Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Modlitby za situáciu s koronavírusom

Autor Jan Hlas, Zverejnene mar 24, 2020

Milé sestry, milí bratia,

v tomto mimoriadnom období vás pozývame ku modlitbám za súčasnú situáciu spojenú so zápasom s koronavírusom.

Dávame vám do pozornosti:

  1. Na oficiálnej stránke ECAV sú zverejňované každý deň modlitebné námety. Zároveň sa doma denne medzi 20:00 a 21:00 hod. môžete pridať ku spoločným modlitbám s bratmi a sestrami v celej našej cirkvi za zastavenie a zvládnutie šíriaceho sa koronavírusu.

  2. Z našej zborovej stránky si môžete stiahnuť PDF súborHodinová modlitba“, ktorá sa zameriava na zápas s koronavírusom. Je to globálna iniciatíva modlitebného hnutia 24/7, preložená do slovenského jazyka. Aj týmto spôsobom sa môžete pridať k modlitbám celosvetovej cirkvi za súčasný stav.

S prianím Božieho požehnania
Marián Kaňuch
zborový farár