Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Dotazník pre manželov

Autor Jan Hlas, Zverejnene jan 7, 2020

Národný týždeň manželstva 2020 – dotazník pre manželov, navštevujúcich ECAV Žilina   

Na webe nášho cirkevného zboru prinášame anonymný dotazník pre manželov, navštevujúcich ECAV Žilina, ktorý bude vyhodnotený v rámci Služieb Božích 16. februára 2020.
Dotazník vyplňujú manžel a manželka samostatne (potrebujete preto dva výtlačky) a  odovzdávajú do zberného boxu umiestneného v kostole najneskôr do nedele 9. februára. Dotazník obsahuje 10 otázok a jednu dobrovoľnú otázku pre tých, ktorí sa s nami chcú podeliť o príbeh svojho manželstva. Témou tohto ročníka Národného týždňa manželstva je totiž práve “Náš príbeh”.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu! 

Prípravný tím NTM 2020 v ECAV Žilina