Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Národný týždeň manželstva

Autor Jan Hlas, Zverejnene jan 8, 2020

V termíne 10. – 16. februára bude prebiehať Národný týždeň manželstva s témou Náš príbeh. V našom cirkevnom zbore sú pripravené zaujímavé aktivity, na ktoré nie je potrebné sa prihlásiť. Srdečne všetkých pozývame!

12.2.2020 – Prednáška: Manželský sľub (Marián Kaňuch), 17:00 hod., zborová sieň
13.2.2020 – Filmový večer, 17:00 hod., zborová sieň
16.2.2020 – služby Božie s požehnaním manželských párov, 9:00 hod., kostol Žilina