Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

18.-20.9.2015, Návšteva evanjelikov zo Starej Pazovy

Autor Jan Simko, Zverejnene sep 8, 2015

Od 18.-20.9.2015 navštívi náš cirkevný zbor skupina 45 slovákov, evanjelikov zo Starej Pazovy (Srbsko).
Budú ubytovaní na VŠ internátoch v Žiline. Zúčastnia sa dopoludňajších nedeľných služieb Božích v Žiline dňa 20.9.2015. Na nich poslúžia s 30-40 min. hudobným vystúpením svojho spevokolu. Po skončení služieb Božích pre nich pripravíme v cirkevnom zbore spoločný obed. Zároveň bude vytvorený aj priestor na spoločné rozhovory a budovanie vzájomných vzťahov. Zvesťou slova Božieho nám poslúži brat farár zo Starej Pazovy Igor Feldy.