Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Oznam – Zmena úradných hodín farského úradu

Autor Jan Hlas, Zverejnene mar 22, 2020

Úprava úradných hodín farského úradu: Oznam