Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Prihláška na vyučovanie konfirmácie

Autor Jan Hlas, Zverejnene júl 29, 2019

Rodičom detí, ktoré do 1.9.2019 dovŕšia vek 12 rokov odporúčame vziať si prihlášku na vyučovanie konfirmácie, ktorú nájdete na stolíku pred vstupom do kostola alebo si ju môžete stiahnuť na stránke www.ecavza.sk/dokumenty. Vypísanú prihlášku prineste na farský úrad.